Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoito-osastolla avoinna olleisiin ensihoitajan virkoihin on valittu Helmi Sipilä ja Samuli Innanen. Sipilä ja Innanen aloittavat viroissaan 1.5.

Kahteen virkaan tuli määräaikaan mennessä yksitoista hakemusta, joiden perusteella haastatteluihin kutsuttiin viisi hakijaa. Valinnat tehtiin haastattelujen ja ensihoidon rekrytointiimin näkemysten perusteella.

Pelastuslaitos tuottaa ympärivuorokautisia ensihoitopalveluja

Pelastuslaitoksella on kuusi ympärivuorokautista ensihoitoyksikköä, ja ne on sijoitettu Asikkalaan, Hollolaan, Lahden Niemeen, Nastolaan, Sysmään ja Iittiin. Yksiköt ovat miehitykseltään H+P eli toinen henkilökunnasta on hoitotason ja toinen perustason ensihoitaja. Asikkalan ensihoitoyksikössä työskentelee kaksi päätoimista ensihoitajaa, muilla asemapaikoilla on päätoiminen ensihoitaja ja palomies-ensihoitaja.

Pelastuslaitoksen ensihoito-osaston henkilökuntaan kuuluu ensihoidon palvelupäällikkö, viisi ensihoitoesimiestä, 32 päätoimista ensihoitajaa sekä laskennallisesti 25 palomies-ensihoitajaa. Palomiehiä on saku-kierrossa 124 henkilöä, joista vuorollaan jokainen on yhden vuoron ensihoitoyksikössä.

Ensihoidon järjestämisvastuu on terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiireillä. Sairaanhoitopiirit voivat päättää, miten alueen ensihoitopalvelu järjestetään. Päijät-Hämeessä ensihoidon tuotantomalliksi on valittu monituottajamalli, ja palvelua tuottavat Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskus sekä Lahden ensihoitopalvelu Oy.