Varmista henkilöllisyys ennen kuin päästät vierasta kotiisi.

Palotarkastajaksi itseään väittänyt henkilö on pyrkinyt päästä sisään asuntoon tekemään palotarkastusta Heinolassa viime viikon sunnuntaina. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tietoon tulleessa tapauksessa asunnon haltija toimi oikein, eikä laskenut uhkaavastikin käyttäytynyttä henkilöä sisään.

Pelastuslaitoksen palotarkastustoimintaa tehdään nykyisessä koronavirustilanteessa erittäin rajoitetusti, kertoo riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

”Asuntojen tarkastustoimintaa tehdään vain pakottavasti syystä ja silloinkin siitä ilmoitetaan etukäteen”, Oksanen korostaa.

Oikealla palotarkastajalla virkakortti

Ennen kuin päästää ketään asuntoonsa, on aina oikeus kysyä virkakorttia.

”Virkakortti löytyy jokaiselta virassa olevalta pelastusviranomaiselta, ja se on kuvallinen”, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen sanoo.

Kortista selviää henkilön edustama organisaatio, esimerkiksi Päijät-Hämeen pelastuslaitos, sekä virka-asema organisaation sisällä.

Mikäli henkilöltä ei virkakorttia löydy, häntä ei ole pakko päästää asuntoon sisälle. Myös pelastusviranomaisen työvaatteissa lukee hänen nimensä ja virka-asemansa. Lisäksi pelastuslaitoksen työntekijät liikkuvat aina pelastuslaitoksen virallisella punaisella autolla, jonka katolla on vilkku, tai paloautolla, eivät koskaan siviiliautoilla.

Pelastusviranomaisen tiedot voi myös tarkastaa päivystävältä palomestarilta p. 0440-773 128