PELASTUSLAITOKSEN MEDIAYHTEYDET

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen onnettomuustiedottaminen

Viranomaisten hälytystehtäviin liittyvien tiedotteiden välittämiseen on pelastustoimi luonut sähköisen mediapalvelujärjestelmän, 112infon, jota ylläpitää sisäasiainministeriön pelastusosasto. Media-asiakkaaksi hakeudutaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy internetistä. Liittymispyynnöt menevät suoraan sisäasiainministeriön pelastusosastolle.

Mediapalvelun tarkoitus

112info on netissä toimiva tiedotuspalvelu, jonka tarkoitus on välittää nopeasti tietoa pelastustoimen toimialan yleisöä kiinnostavista tapahtumista. Palvelu koostuu:

1. Yleisölle tarkoitetuista julkisista nettipalveluista, jotka ovat kaikkien nähtävissä.

2. Medialle tarkoitetusta palvelusta, jonka käyttäminen vaatii kirjautumista järjestelmään. Siihen kuuluu:
     - mediahälytys sähköpostina
     - automaattisesti päivittyvä ensitiedote nettisivu
     - toiminnan johtajan tarvittaessa antama jatkotiedote nettisivuna
     - ensitiedote ja jatkotiedote mobiilipalveluna
     - jatkotiedote sähköpostina

Palvelun tavoitteena on nopeuttaa tiedon välitystä sekä helpottaa median edustajien ja viranomaisten työtä. Tiedotteiden sisällöstä vastaa toimintaa johtava pelastusviranomainen. Hätäkeskus toimii tiedotteiden teknisenä välittäjänä. Yleensä onnettomuustilanteissa on toiminnassa useita viranomaisia (esim. pelastus, poliisi sairaankuljetus). Tiedottamisesta vastaa se viranomainen, jonka johtovastuulla toiminta on. Kukin viranomainen vastaa omasta toiminnastaan tiedottamisesta, kuitenkin ottaen huomioon yleisjodon antamat suuntaviivat ja mahdolliset rajoitukset, jotka ovat tarpeen joissakin poliisijohtoisissa operaatioissa.

Lisäkysymyksiä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mediatiedottamisesta pyydetään osoittamaan sähköpostiin phpela@phpela.fi.

 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tiedotusvastaavat

Pelastuslaitoksen yleistiedottamisesta, hallinnon-, henkilöstön- sekä talousasioiden tiedottamisesta vastaavat:

  • Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 0440 773 100
  • Hallintopäällikkö Merja Saasmo 0440 773 101

 

Pelastuslaitoksen pelastustoiminnasta sekä sopimuspalokuntien toiminnasta tiedottaa:

  • Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio 0440 773 200

 

Pelastuslaitoksen ennaltaehkäisevästä toiminnasta tiedottaa

  • Riskiehallintapäällikkö Marjo Oksanen 0440 773 208

 

Pelastuslaitoksen sairaankuljetustoiminnasta tiedottaa:

  • Ensihoidon palvelupäällikkö Markku Heikkilä 0440 773 221

 

Pelastuslaitoksen koulutustoiminnasta ja onnettomuusharjoittelusta tiedottaa:

  • Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 0440 773 258

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen internet-tiedottamisen periaatteet

Pelastuslaitoksen internetsivujen uutistuotanto on tarkoitettu ensisijaisesti kansalaistiedottamiseen. Mediat voivat siten lainata tai kopioida tiedotteita vapaaasti, mutta kuitenkin hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Pelastuslaitoksen tiedotustoiminta perustuu maassamme vallitsevaan julkisuusperiaattesseen.

Pelastuslaitoksen internetsivuilla kuvatut onnettomuustiedotteet perustuvat pelastustoiminnan johtajilta saatuihin onnettomuustilanteiden alkutietoihin, pelastustoiminnassa suoritettuihin tehtäväkuvauksiin sekä mahdollisesti pelastustoiminnan johtajan onnettomuudesta tekemiin huomioihin. Tiedot voivat täsmentyä tai toisinaan jopa muuttua internetjulkaisemisen ajankohdan jälkeen. Internetsivuilla olevan tiedon uutishankintaan onkin tämän vuoksi aina syytä suhtautua kriittisesti. Tarvittaessa on asioiden oikeellisuus syytä varmistaa pelastustoiminnan johtajalta.

Uutisointi ei pelastuslaitoksen internetsivuilla välttämättä anna kokonaiskuvaa onnettomuudesta, sillä pelastuslaitos ei onnettomuustiedottamisessa ota kantaa onnettomuuden syyllisyys- tai olosuhdekysymyksiin, vaan ainoastaan pelastustoimintaan. Myöskään tarkkoja henkilö- tai muita tunnistetietoja ei luovuteta julkisuuteen. Virka-apupyynnöissä tai muissa viranomaisyhteistyötehtävissä pelastuslaitos ei ole ensisijainen tiedottaja.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen internetsivuilla julkaistavassa kuvamateriaalissa sovelletaan journalistisia kuvankäytön eettisiä periaatteita, mutta henkilöiden tai muiden kuvassa näkyvien yksilön suojan takaamiseksi saatetaan kuvia käsitellä teknisesti. Pelastuslaitos ei vastuukysymyksien vuoksi pääsääntöisesti luovuta kuvamateriaalia tiedotusvälineiden tai muiden osapuolien käyttöön. Poikkeustapauksissa tulee kuvalähde mainita julkisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by eMedia