Puutarhan kunnostajan on mietittävä myös jätteiden hävittäminen

03.04.2017

Kevään eteneminen on saanut pihojen kunnostajat liikkeelle. Puutarhajätteiden hävittäminen kannattaa suunnitella jo ennen töihin ryhtymistä. Päijät-Hämeen jätehuolto Oy on laatinut ohjeet puutarhajätteiden hävittämistä varten ja kerännyt yhteen tiedot puutarhajätteiden vastaanottopaikoista.

Puutarhajätteen poltto on kielletty Päijät-Hämeen kuntien asemakaava-alueilla siitä aiheutuvien savuhaittojen vuoksi. Asemakaava-alueen ulkopuolella poltto on sallittu, kunhan siitä ei aiheudu haittaa naapureille. Polton kieltäminen perustuu kunnissa voimassa oleviin jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksiin.

Mikäli päädyt haja-asutusalueella oksien ja risujen hävittämiseen polttamalla, muista ottaa huomioon turvallisuus:

• Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muutoin ilmeinen, on puutarhajätteen poltto ehdottomasti kielletty. Tuli leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsäänkin.

• Puutarhajätteiden poltolle, kulottamiselle ja muullekin avotulen tekemiselle on aina oltava maanomistajan lupa.

• Huomioi tuulen vaikutus – voimakas tuuli saattaa levittää tulta hyvinkin nopeasti.

• Varaa paikalle riittävästi sammutusvälineitä, kuten esimerkiksi paineistettu vesiletku ja sammutin sekä raivauskalustoa, kuten esimerkiksi harava ja lapio.

• Varaa paikalle puhelin, jolla voit tarvittaessa tehdä hätäilmoituksen.

• Älä jätä tulta vartioimatta. Muista polton jälkeen aina jälkivartiointi.

• Tulen sytyttäjä on aina vastuussa palo- tai savuvahingoista sekä ennen kaikkea myös huolellisesta sammuttamisesta.

• Puutarhajätteen polton on oltava niin vähäistä, ettei sen seurauksena tule aiheettomia hätäpuheluita.

• Jos tulen käsittely aiheuttaa onnettomuusvaaran, on pelastusviranomaisella oikeus keskeyttää toiminta välittömästi. Määräystä on heti noudatettava.

 

Mikäli arvioit, että tulenteosta tulee runsaasti savua, tee ns. tulentekoilmoitus Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen internet-sivujen kautta. Normaaleista nuotiotulista ei tarvitse ilmoitusta tehdä.

 

Lisätietoja: päivystävä palomestari p. 0440-773 128.

powered by eMedia