Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvonta ja turvallisuusviestintä vuonna 2016

10.01.2017

Valvontatoiminta

Päijät-Hämeen pelastuslaitos suoritti pelastuslain edellyttämän valvontasuunnitelman mukaista valvontaa yhteensä 8 264 kpl vuonna 2016.

Vuosi 2016

Valvontakohde

Kpl

Määräaikainen valvonta

Yritykset ja laitokset

935

Kerros-ja rivitalot

18

Pientalot

1897

Vapaa-ajan asunnot

1125

Epäsäännöllinen valvonta

Muut palotarkastukset

1037

Asiakirjavalvonta

710

Kemikaalilain mukainen valvonta

669

Asiantuntijapalvelut

1822

Poistumisturvallisuus-selvitysten valvonta

51

Yhteensä

 

8264

 

Määräaikaisella valvonnalla valvottiin yrityksiä ja laitoksia, sekä asuin- ja vapaa-ajanrakennuksia. Yrityksissä ja laitoksissa valvontavälit vaihtelivat riskiarvion perusteella 1-10 vuoden välillä. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvontavälinä oli 10 vuotta.

Yritysten ja laitosten valvontakeinona käytettiin pääasiassa palotarkastuskäyntiä. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen osalla valvonta suoritettiin lähes kokonaan asiakirjavalvontana. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asiakirjavalvonta kohdistui kiinteistön omistajien palauttamiin omavalvontalomakkeisiin.

Epäsäännöllinen valvonta perustuu asiakaslähtöiseen impulssiin, kuten esimerkiksi kemikaalien käyttö- ja varastointi-ilmoituksiin, rakennushankkeisiin tai pelastuslaitokselle toimitettuihin erilaisiin asiakirjoihin. Epäsäännöllisen valvonnan keinoina käytettiin valvontakäyntejä sekä asiakirjavalvontaa.

Lisätietoja: paloinsinööri Marjo Oksanen 0440-773 208

Turvallisuusviestintä

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tavoitti turvallisuusviestinnällä 20 % Päijät-Hämeen asukkaista vuonna 2016. Pelastuslaitos osallistui kaikkiaan 447 tilaisuuteen. Tilaisuudet keräsivät yhteensä noin 40 000 osallistujaa.

Pelastuslaitos järjesti perinteisesti tapahtumia 112-päivänä, sekä Paloturvallisuusviikkoon liittyvänä Päivä Paloasemalla-päivänä. Uutena tapahtumana käynnistettiin yhteistyökumppaneiden kanssa toisen asteen opiskelijoille suunnattu liikenneturvallisuuskampanja Punainen liitu.

Pelastuslaitos jatkoi Jee Jelppii ja Nouhätä –turvallisuuskampanjoita vuonna 2016. Jee Jelppii on 2. luokan oppilaille suunnattu hätänumeron käyttöä opettava kahden oppitunnin kokonaisuus. Nouhätä –kampanjassa opetetaan yläkouluikäisille turvallisuustietoja ja -taitoja.

Pelastuslaitos osallistui vuoden aikana useille messuille, sekä paikallisiin tapahtumiin. Lisäksi järjestettiin erilaisille ryhmille koulutusta liittyen paloturvallisuuteen ja alkusammutustaitoihin.

Pelastuslaitos ylläpiti vuoden aikana omia internet- ja Facebook-sivustoja. Pelastuslaitoksen geokätköillä Heinolassa ja Paavolassa kävi vuoden aikana useita vierailijoita.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Jarmo Kouhia p. 0440-773 207

powered by eMedia