HEINOLAN TOIMIPAIKKA

Yhdyskatu 1, 18150 HEINOLA 

Heinolan asema

Päällystöpäivystäjän tavoittaa numerosta 0440 - 773 128

Palotarkastusalueet

 ALUEPALOPÄÄLLIKKÖ 

Tapani Lehtinen
GSM: 044-077 3127

 • Vastaa Heinolan toiminta-alueen operatiivisista toiminnoista
 • Toimii Heinolan toimipaikan vastaavana
 • Toimii pelastustoiminnan johtajana onnettomuustilanteessa
 • Tiedottaa onnettomuustilanteessa
 • Toimii pelastuslaitoksen sammutusvesihuollon vastuuhenkilönä
 • Toimii sopimuspalokuntien yhteyshenkilönä
  
 PALOMESTARI  

 

Jari Vornanen
GSM: 044-077 3129

 • Toimii pelastustoiminnan johtajana onnettomuustilanteessa
 • Tiedottaa onnettomuustilanteessa
 • Suorittaa tarkastus- ja valvontatehtäviä
 • Neuvoo ja opastaa paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • Osallistuu turvallisuusviestintään
  
 VALMIUSMESTARI 

Vesa Lehtinen
GSM: 044-077 3123

 • Vastaa alueen valmiustoiminnasta
 • Toimii väestönsuojien asiantuntijana
 • Toimii pelastustoiminnan johtajana onnettomuustilanteessa
 • Tiedottaa onnettomuustilanteessa
  
 PALOTARKASTAJA
holopainen

 Ari Holopainen
 GSM: 044-077 3567

 • Suorittaa tarkastus- ja valvontatehtäviä
 • Rakentamisen ohjaus
  • Antaa rakentamiseen liittyvät lausunnot
  • Suorittaa ylimääräiset palotarkastukset
  • Suorittaa rakennuslupapäätöksen mukaiset erityiset palotarkastukset
 • Neuvoo ja opastaa paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • Osallistuu turvallisuusviestintään
powered by eMedia