HARTOLAN TOIMIPAIKKA

Toritie 6, 19600 HARTOLA 

Päällystöpäivystäjän tavoittaa numerosta 0440 - 773 128

Palopäällikön toimisto: Kuninkaantie 16, 19600 HARTOLA

Palotarkastusalueet

 PALOPÄÄLLIKKÖ 
Petteri Lehtinen
GSM: 044-077 3603

 • Toimii Hartolan toimipaikan vastaavana
 • Toimii pelastustoiminnan johtajana onnettomuustilanteessa
 • Tiedottaa onnettomuustilanteessa
 • Suorittaa tarkastus- ja valvontatehtäviä
 • Neuvoo ja opastaa paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • Osallistuu turvallisuusviestintään
 • Toimii pelastuslaitoksen tiedotuksen vastuuhenkilönä
 • Toimii turvetuotantoalueiden vastuuhenkilönä
  
 PALOTARKASTAJA

Tommi Rintala
GSM: 044-077 3690

 • Rakentamisen ohjaus
  • Antaa rakentamiseen liittyvät lausunnot
  • Suorittaa ylimääräiset palotarkastukset
  • Suorittaa rakennuslupapäätöksen mukaiset erityiset palotarkastukset
 • Neuvoo ja opastaa paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa
powered by eMedia