Viranomaisilmoitus onnettomuusvaarasta

Viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia järjestäjiä.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu pelastulain 379/2011, 42 §:ään ja sen tarkoituksena on parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä salassapitosäädösten sitä estämättä ja näin vähentää onnettomuusriskejä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella Ilmoituslomake viranomaisille onnettomuusvaarasta asunnossa.

Lomakkeen voi toimittaa pelastuslaitokselle sähköisesti
riskienhallinta@phpela.fi
Pelastussuunnitelmat voi lähettää pelastuslaitokselle myös postitse osoitteeseen
Päijät-HÄmeen pelastuslaitos 
Mannerheiminkatu 24
15100 Lahti
Ilmoituksen voi tehdä pelastuslaitokselle myös puhelimitse tai henkilökohtaisesti käymällä pelastuslaitoksen toimipisteessä.
päivystävä palotarkastaja p. 0440-773 222
LISÄTIETOJA ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA
Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta saat päivystävältä palotarkastajalta.
p. 0440-773 208 tai riskienhallinta@phpela.fi

Lomakkeen voi toimittaa pelastuslaitokselle sähköisesti riskienhallinta@phpela.fi tai sen voi toimittaa pelastuslaitokselle postitse osoitteeseen Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti.

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse päivystävälle palotarkastajalle p.0440-773 222  tai henkilökohtaisesti käymällä pelastuslaitoksen toimipisteessä.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta saat päivystävältä palotarkastajalta p. 0440-773 222 tai riskienhallinta@phpela.fi.