Hallinto

hallinto

Hallinto-osastolla hoidetaan pelastuslaitoksen toimintaan liittyvät hallinnolliset tehtävät, tietotekniikka sekä erilaiset toimistotyöt. 

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä koko pelastuslaitoksen toimintojen tukeminen ovat olennaisia osia hallinnon toimintaa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hallinnon tärkeimmät tehtävät:

  • Toimia linkkinä kunnallis- ja valtionhallinnon ja pelastuslaitoksen välillä
  • Taloushallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Tietotekniikka
  • Laskutus
  • Huolehtia lakien ja säännösten toteutumisesta käytännössä

 

Palvelutasopäätös

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjataan palvelutasopäätöksellä, jolla kunnat keskenään sopivat pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen tasosta ja tavasta, jolla palvelut tuotetaan. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen on hyväksynyt maakuntavaltuusto 3.12.2013.