Palotarkastajan virka

 

Riskienhallintaosastolla julistetaan haettavaksi palotarkastajan viran 1.1.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tutkinto ja B –luokan ajokortti. Eduksi katsotaan valtion pelastusopistossa suoritettu päällystötutkinto tai ammattikorkeakoulussa suoritettu teknillisen tai turvallisuusalan tutkinto.

Palkka määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan. Säännöllinen työaika on KVTES III luku 7 §:n mukainen yleistyöaika. Koeaika on neljä kuukautta.

 

Hakemukset:

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Saimaankatu 64
15140 LAHTI

 

Hakuaika 22.11.2013 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, ellei ole jo aikaisemmin käynyt laitoksemme työterve-ystarkastuksessa.

Hakijoille tullaan tekemään suppea turvallisuusselvitys

Kirjekuoreen merkintä "Hakemus palotarkastajan virkaan".

 

Lisätietoja:

Riskienhallintapäällikkö Juhani Naskali p. 0440 773 204

Paloinsinööri Marjo Oksanen p. 0440 773 208