Palotarkastajan virka 1.8. alkaen

17.06.2019

Riskienhallintaosastolla julistetaan haettavaksi Palotarkastajan virka 1.8.2019 alkaen

Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue. 

Tehtävän kuvaus
Palotarkastajana pääset tekemään monipuolista onnettomuuksien ehkäisytyötä. Keskeisiä toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. tarkastus- ja valvontatehtävät, turvallisuusviestintä sekä rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta. Virkojen ensisijainen toimipiste tulee olemaan Paavolan pelastusasema Lahdessa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opistotasoista rakennustekniikan tutkintoa ja B–luokan ajokorttia. Tehtävien hoito edellyttää lisäksi monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan aiempi kokemus pelastustoimen valvontatehtävistä, turvallisuusviestinnästä ja rakentamisen ohjauksesta. 

Palkka 3027,80 e/kk.
Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella määräytyvää määrävuosilisää enintään 8 % ja vuoden työsuhteen jälkeen henkilökohtaista lisää enintään 9 %. 

Työaika
Säännöllinen työaika on KVTES III luku 7 §:n mukainen yleistyöaika. 

Koeaika on neljä kuukautta. 

Hakemukset 
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24,15100 Lahti tai sähköpostilla jari.hyvarinen@phpela.fi.

Hakuaika 19.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo (CV). Oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta pyydetään esittämään haastattelussa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulta edellytetään luotettavuutta ja valitulta edellytetään suostumista perusmuotoisen turvallisuusselvityksen laadintaan sekä huumetestaukseen.

Kirjekuoreen tai sähköpostiin merkintä 
"Hakemus palotarkastajan virkaan"

Lisätietoja 
Paloinsinööri Tapio Aaltonen p. 0440 773 193 
Paloinsinööri Raila Viljamaa p. 0440 773 223