Juhannuskokon polttaminen turvallisesti

11.06.2019

Kokon sytyttäjän vastuulla on varmistaa, ettei kokko aiheuta vaaraa tai turmele ympäristöä. Juhannuskokko on avotuli, jonka sytyttämiseen liittyy aina palonvaara.

Kokon polttamiseen on varmistettava lupa maanomistajalta. Mikäli arvioit, että kokosta aiheutuu merkittävästi savua, ilmoita kokon polttamisesta etukäteen pelastuslain mukaisesti pelastuslaitokselle. Ilmoituslomake.

Mikäli tuli riistäytyy hallinnasta, tee hätäilmoitus 112. Käyttämällä 112-soveullusta, paikantaa hätäkeskus sinut myös mökkirannasta.

Huomioi:

-ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty.

-tee kokko mieluiten palamattomalle alustalle kuten kalliolle tai hiekkarannalle

-huomio tuulen suunta ja voimakkuus

-huolehdi kokon vartioinnista, jälkisammutuksesta sekä palamisjätteiden hävittämisestä

-suosi polttomateriaalina puhdasta puuta

-älä käytä sytyttämiseen liuottimia tai bensiiniä

-varaa paikalle sammutusvettä ja muita sammutusvälineitä

-varaa paikalle puhelin hätäilmoituksen tekoa varten

 

Tulen sytyttäjä vastaa aina polttamisen turvallisuudesta.

 

Lisätietoja:

päivystävä palotarkastaja p. 0440-773 222

päivystävä palomestari p. 0440-773 128