Uusi hätäkeskusjärjestelmä ERICA käyttöön 2.4.2019 Turun hätäkeskuksen alueella

19.03.2019

Vihdoinkin uusi hätäkeskusjärjestelmä ERICA käyttöön heti aprillipäivän jälkeen :)

Vanha ELS-hätäkeskusjärjestelmä vaihdetaan uuteen nykyaikaiseen dynaamiseen ERICA-järjestelmään 2.4.2019. Uusi järjestelmä mahdollistaa mm. hätäkeskusten verkostoitumisen, mikä taas näkyy apua tarvitsevilla kuntalaisilla hätäpuhelun jonotusajan lyhentymisenä, sekä lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman pelastusyksikön onnettomuuspaikalle saapumisella.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yksiköt voivat tulevaisuudessa saada hälytysilmoituksen esimerkiksi Oulun hätäkeskuksesta, eikä eroavaisuuksia huomaa vaikka tämä annettaisiin omasta Turun hätäkeskuksesta.

https://www.112.fi/hatakeskusuudistus/uusi_tietojarjestelma

#hätäkeskuslaitos #ERICA