Häme17-valmiusharjoitus on päättynyt

09.11.2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston, kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitoksien, alueen muiden paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä harjoitukseen erikseen kutsuttujen tahojen HÄME17-valmiusharjoitus Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella on päättynyt. HÄME17-valmiusharjoitus toteutettiin samanaikaisesti ja yhteistyössä Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston (PIRKKA17) ja Panssariprikaatin kanssa yhteisellä tilannekehyksellä ja tarkoituksenmukaisin yhteistoimintaosioin.

Harjoituksen tarkoituksena oli antaa osallistujille mahdollisuus testata omaa valmiuttaan ja tunnistaa mahdollisia kehittämiskohteita vastuullaan olevan varautumisen ja valmiuden tason parantamiseksi. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos keskittyi harjoituksessa pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtokeskuksen ja hallinnollisen johtokeskuksen toimintaan. Pelastustoiminnan johtokeskuksen toimintaan kuuluu mm. häiriötilanteissa ja poikkeustilanteissa huolehtia pelastustoiminnan toimimisesta ja pelastustoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta tilanteen pitkittyessä. Hallinnollinen johtokeskus huolehtii mm. pelastuslaitoksen tukitoimintojen toimimisesta normaaliolojen häiriötilanteen ja poikkeusolojen aikana.

Harjoituksen takia varattuna ollut pelastuslaitoksen päällystö on taas tavoitettavissa normaalisti.

Lisätietoja: pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio p. 0440-773 200, veli-pekka.niemikallio@phpela.fi