Avoinna palotarkastajan viransijaisuus

10.08.2017

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen riskienhallinnan osastolla on avoinna palotarkastajan viransijaisuus ajalle 1.9.2017-31.5.2018.

Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opistotasoista rakennustekniikan tutkintoa ja B–luokan ajokorttia. Tehtävien hoito edellyttää lisäksi monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan aiempi kokemus pelastustoimen valvontatehtävistä ja turvallisuusviestinnästä.

Palkka määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan.

Työaika

Säännöllinen työaika on KVTES III luku 7 §:n mukainen yleistyöaika

Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti

Hakuaika

25.8.2017 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta. 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulta edellytetään luotettavuutta ja valitusta tehdään hänen suostumuksellaan perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Kirjekuoreen merkintä

`Hakemus määräaikaiseen palotarkastajan virkaan´

 

Lisätietoja

Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen p. 0440 773 208

Paloinsinööri Tapio Aaltonen p. 0440 773 193