Tietoa meistä

wellamo

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on 9 kunnan yhteinen pelastusorganisaatio, jonka hallinnasta vastaa Päijät-Hämeen liitto. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa Päijät-Hämeen kuntien edustajista koottu johtokunta. Johtokunnasssa on 10 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Jarkko Niemi.

Vuoden 2004 alusta toiminut Päijät-Hämeen pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastustoimen alueesta. Päijät-Hämeen alueellisen laitoksen palveluksessa on n. 260 työntekijää. Näiden lisäksi kaikki alueen vapaaehtoiset ja puolivakinaiset palokunnat toimivat myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntina.

 

Strategia

 PERUSTEHTÄVÄ  

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy valistuksen, neuvonnan ja valvonnan keinoin, pelastustoiminta jalisävahinkojen estäminen onnettomuustilanteissa sekä varautuminen erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin.

 
 TOIMINTAJATUS 

Toteuttaa korkeatasoiset ja luotettavatpalvelutasopäätösten mukaiset pelastustoimenja ensihoidon palvelut tehokkaasti ja innovatiivisesti.

 
 VISIO 

Alueensa paras ja luotettavin kokonaisturvallisuudenosaaja sekä yhteistyötaho nyt ja tulevaisuudessa.

 
 ARVOT 

Inhimillisyys, Ammattitaitoisuus, Luotettavuus,Yhteistyökyky, Oikeudenmukaisuus.


 

Organisaatiokaavio

organisaatio

 

Pelastuslaitoksen rekrytointivideo

 

Lisätietoa

Vuosikertomus 2018 (.pdf)

Palvelutasopäätös 2014-2017 (.pdf)