PELASTUSTOIMINTA VAHINGONTORJUNTATEHTÄVISSÄ

Tulipalotilanteissa tai ympäristövahingoissa on lisävahinkojen torjuminen yksi pelastustoiminnan tärkeimmistä tehtävistä heti ihmishenkien pelastamisen jälkeen. Öljyjen tai muiden vaarallisten aineiden pääseminen maaperään tai vesistöihin aiheuttaa usein korvaamattomia vahinkoja ympäristölle.

Pelastustehtävinä vahingontorjuntatehtävät ovat usein hankalia tilanteiden laajuuden ja pitkäkestoisuuden takia. Vahingontorjunta vaatii usein pelastusalan ulkopuolista erikoisosaamista ja yhteistyötä eri viranomaisten sekä yritysten kanssa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vahingontorjuntatoimenpiteitä onnettomuustilanteissa ovat esimerkiksi

  • Huoneistopalon aikainen savunpoisto kerrostalon porraskäytävistä
  • Vuotavien säiliöiden tukkiminen ja valuvien nesteiden kerääminen talteen liikenneonnettomuuksissa
  • Rakenteiden ja laitteiden kostumisen estäminen tulipalotilanteissa
  • Öljyjen eristäminen vesistöistä öljypuomilla
  • Kaatuneiden puiden raivaaminen sähkölinjojen, teiden tai rakennusten päältä
  • Sortumisvaarassa olevien rakenteiden tai irronneiden kattopeltien tukeminen

 

Video vahingontorjunta (1.64 mb)

 

 

 

 

 

 

 

powered by eMedia