PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

Pelastustoiminnan johtaminen on valintojen tekemistä ja onnettomuustilanteissa valinnoille ei yleensä jää paljon aikaa. Päijät-Hämeessä pelastustoiminnan johtajana toimii päivystävä palomestari tai pienemmissä pelastustehtävissä yksikönjohtaja.

Pelastustoiminnan johtaja tekee tilanteenaikaiset päätökset ja kantaa niistä vastuun. Johtamisen periaatteena on aina ensin pelastaa vaarassa olevat ihmiset ja vasta sen jälkeen keskittyä materiaalivahinkojen rajoittamiseen.

Pelastustoiminnan johtaminen alkaa heti hälytysilmoituksesta. Päivystävä palomestari pystyy jo ajomatkan aikana tekemään ensimmäisiä tilannearvioita, hälyttämään tarvittaessa lisävoimia tai harkintansa mukaan peruttamaan kohteeseen matkalla olevia yksiköitä. Hätäkeskuksesta saatujen alkutietojen perusteella voidaan jo matkalla kohteeseen jakaa yksiköille eri tehtäviä.

Pelastustoiminnan johtajan on pystyttävä muodostamaan onnettomuustilanteesta kokonaiskuva ja myös pystyttävä kiinnittämään huomionsa lisävahinkojen ehkäisyn kannalta oikeisiin asioihin. Tilanteen kehittymistä on ennakoitava keräämällä jatkuvasti tietoa pelastustoiminnan etenemisestä. Tilanteen hoitamiseen käytettävissä olevat voimavarat on osattava jakaa tehokkaasti.

Pelastustoiminnan johtaja ei saa provosoitua ympäristön paineista, eikä hän myöskään saa tilanteen aikana tempautua mukaan ympäröivien ihmisten, onnettomuuden uhrien tai heidän omaistensa hätään.

Pelastustoiminnassa ja pelastustoiminnan johtamisen kannalta jokainen tilanne on erilainen. Pieneltä näyttävä tilanne voi pelastustehtävänä olla hyvinkin vaativa. Erityisen haastavia ovat vaarallisten aineiden onnettomuudet tai ihmisiä ja ympäristöä uhkaavat ympäristöonnettomuudet.

Pelastustoiminnan johtajalla on vastuu, paitsi pelastustehtävän hoitamisesta, myös henkilöstön turvallisuudesta. Onnettomuustilanteen aikana on pelastustoiminnan johtajan myös varauduttava mahdollisiin päällekkäisiin pelastustehtäviin. Pelastustoiminnan johtajan vastuulla on myös onnettomuudesta tiedottaminen pelastustoiminnan osalta.

Päijät-Hämeen pelastustoimialue on jaettu toiminta-alueiseen, joissa pelastustoimintaa johtaa ympärivuorokautisessa valmiudessa oleva päivystävä palomestari. Välittömässä valmiudessa olevat päivystävät palomestarit ovat sijoittuneena Lahteen ja Heinolaan. Tilanteen vaatiessa, tai päivystävän palomestarin ollessa kiinni toisessa tehtävässä, voidaan palomestarin tueksi hälyttää myös Päijät-Hämeen päällystöpäivystäjä.

Suurissa onnettomuustilanteissa tilannepaikalle perustetaan toiminta-alueen johtoelin TOJE, josta pelastustoimintaa johdetaan esim. poliisin, ympäristö- ja terveysviranomaisten tai puolustusvoimien viranomaisyhteistyönä. Onnettomuustilanteen johtamista varten saatetaan toiminta-alueen johtoelimessä tarvita myös muiden eri organisaatioiden asiantuntijoita.

Laadukkaaseen pelastustoiminnan johtamiseen kuuluu myös, että onnettomuustilanteita käydään henkilöstön kanssa jälkeenpäin läpi. Tapahtunutta pelastustoimintaa arvioitaessa mietitään, mitä olisi voinut tehdä toisin. Myös pelastustoimintaan pätee sanonta, että jälkeenpäin ollaan aina viisaampia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by eMedia