ENSIHOIDON TYÖPAIKAT PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSELLA

Pelastuslaitoksella ei tällä hetkellä ole tarjottavana pidempiaikaisia työsuhteita ensihoidon työntekijöille. 

Keikkalaiseksi ensihoitoon

Hakeminen ensihoidon tehtäviin KEIKKATYÖLÄISEKSI tapahtuu tämän nettisivun kautta täytettävällä lomakkeella (sivun alareunassa linkki), jonka avulla voi tällä hetkellä hakea ns. keikkatyötä pelastuslaitoksen ensihoidossa. Keikkatyöläisiä koskevat samat osaamisvaateet kuin vakinaisia ensihoitajan työsuhteitammekin.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on terveydenhuollon keskiasteen-, opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai pelastajatutkinto. Lisäksi vaaditaan voimassa olevat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ensihoitokeskuksen perus- tai hoitotason hoito-oikeudet. Muiden sairaanhoitopiirien hoito-oikeuksien kelpoisuus ensihoidon työtehtäviimme selvitetään tapauskohtaisesti Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ensihoitokeskukselta (ensihoidon vastuulääkäriltä). Kokemus työskentelystä tai opiskelun aikaisesta harjoittelusta Päijät-Hämeen alueen ensihoidon palvelutuotannossa luetaan hakijalle eduksi. Ensihoidon työntekijöillä tulee olla voimassa oleva vähintään C1-luokan ajokortti.

Keikkatyöläiset perehdytetään ensihoitomme työtehtäviin samoin kuin määräaikaiset työntekijätkin. Perehdytyksen toteuttaminen sovitaan henkilökohtaisesti, toteutuksessa huomioidaan mahdollinen aiempi työskentely Päijät-Hämeen ensihoitopalvelussa.

http://www.phpela.fi/fi/avoimet_tyopaikat/ensihoito


Päivitetty 14.9.2015/MHe

powered by eMedia