ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tärkein tehtävä on toimia turvallisuusajattelun menekinedistäjänä. Yritykset ja yksityiset henkilöt ovatkin viime vuosina alkaneet ymmärtää palotarkastuksien ja erilaisten koulutustilaisuuksien olevan erinomainen mahdollisuus saada tärkeää tietoa turvallisuusasioista. Meistä jokainen kun on lopulta itse vastuussa omasta turvallisuudestaan.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluu

 • Opastaa ja neuvoa kaikissa pelastustoimen alaan liittyvissä asioissa
 • Suorittaa valvontatehtäviä valvontasuunnitelman mukaisesti
 • Toimia paloteknisinä asiantuntijoina rakennus- ja kaavoitusasioissa
 • Toimia pelastustoimen asiantuntijoina väestönsuojeluasioissa
 • Laatia evakuointisuunnitelmia
 • Valvoa kemikaaliturvallisuutta
 • Valvoa nuohoustoimintaa

Päijät-Hämeen pelastuslaitos neuvonantajana

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen internetpalvelun etusivulla olevaa maakuntakarttaa klikkaamalla näet, kuka tai ketkä neuvovat ja opastavat sinua onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa oman kuntasi alueella.

Järjestämme mielellämme koulutustapahtumia yrityksille ja yhteisöille sekä käymme luennoimassa kouluissa ja työpaikoilla. Tyypillisimpiä koulutustilaisuuksia ovat esimerkiksi alkusammutus- ja paloturvallisuuskoulutukset sekä työpaikkojen ensiapukoulutukset.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on myös mukana järjestämässä erilaisia teemapäivän tapahtumia

 • 112 päivänä helmikuussa
 • Päivä Paloasemalla marraskuussa
 • Lasten ja nuorten Jee Jelppi ja Nou Hätä kampanjakiertueilla
 • Esiintymällä messuilla ja tapahtumissa
 • Järjestämällä avoimia ovia eri toimipaikkojen paloasemilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by eMedia