RIVITALOJEN OMAVALVONTALOMAKE

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Asunto-osakeyhtiön tiedot:
Nimi:
Osoite:
Asuinrakennusten lkm:
Asuntojen lkm:
Vastaajan tiedot:
Nimi:
Osoite*:
Puhelin:
Sähköposti:
*Asuntoihin jaettavat oppaat postitetaan tähän osoitteeseen (jos oppaat jaetaan eri osoitteesta asuntoihin, kirjoita se lisätiedot-kohtaan)

Pelastussuunnitelma on laadittu ja ajan tasalla
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Kiinteistön riskikartoitus on laadittu
Korjattava
Kunnossa / korjattu

Asukkaille on tiedotettu pelastussuunnitelmasta
Korjattava
Kunnossa / korjattu

Osoitemerkintä on selvästi nähtävissä ajotieltä myös pimeällä
Korjattava
Kunnossa / korjattu

Opastetaulu on kunnossa sisääntulotien yhteydessä
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Opasteet veden pääsulun ja sähköpääkeskuksen luokse ovat kunnossa
Korjattava
Kunnossa / korjattu

Pelastustie on tarvittaessa merkitty ja kulkuväylät pidetään vapaina
Korjattava
Kunnossa / korjattu

Jäteastiat ovat riittävällä etäisyydellä rakennuksesta tai osastoitu
Korjattava
Kunnossa / korjattu

Autosuojat ovat asianmukaisessa käytössä, ei varastoina
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Ullakkotilaan on pääsymahdollisuus (> 60 cm korkea ullakko)
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Talo- ja lapetikkaat sekä kattosillat ovat kunnossa
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Varatietikkaat ovat kunnossa (> 3,5 m:n korkeudella olevat varatiet)
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Ulkoiluväline- ja pyörävarastot ovat asianmukaisessa käytössä
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Irtaimistovarastossa ei säilytetä palavia aineita
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Yhteisten saunatilojen paloturvallisuus on kunnossa
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Teknisissä tiloissa ei säilytetä ylimääräistä tavaraa
Korjattava
Kunnossa / korjattu

Lämmityskattilan hormi nuohotaan vuosittain (ei koske maakaasua)
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Kattilahuoneen sekä polttoainevaraston osastoinnit ovat kunnossa
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Öljysäiliö on tarvittaessa määräaikaistarkastettu ja kunnossa
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Vastuu palovaroittimien huolloista ja testauksista on kaikilla tiedossa
Korjattava
Kunnossa / korjattu

Vastuu tulisijojen ja savuhormien nuohouttamisesta on kaikilla tiedossa
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Väestönsuojan sijainti on opastettu
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Väestönsuojan määräaikaistarkastus ja tiiveyskoe on tehty 10 v:n sisällä
Korjattava
Kunnossa / korjattu
Ei koske kiinteistöä

Omaehtoisia turvallisuusparannuksia on tehty (kerro lisätiedot -kohdassa)
Korjattava
Kunnossa / korjattu

Lisätietoja

Vahvistan antamani tiedot oikeiksi

Hyväksyn tietojeni tallentamisen
Lue lisää tietosuojasta