Nuohous

katto

Nuohousta suoritetaan, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi.

Rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan tulisijojen ja hormien nuohous. Omatoiminen piipun puhdistus ei vastaa nuohoojatutkinnon omaavan nuohoojan tekemää nuohousta.

Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan 1.1.2019. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019. Päijät-Hämeessä osa piirinuohoojista on irtisanonut sopimuksensa päättymään jo vuoden lopulla, joten osa piirinuohousalueista siirtyy jo heti vuoden alusta vapaaseen tarjontaan.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueelle jää piirinuohousjärjestelmä seuraaviin nuohouspiireihin 30.6.2019 saakka:

Hollolan Hämeenkosken nuohouspiiri ja luoteinen nuohouspiiri (Sairakkala, Kirkonkylä, Manskivi, Pyhäniemi ja Uskila), Lahti, Orimattilan Artjärvi ja Sysmän pohjoinen nuohouspiiri.

Piirinuohousjärjestelmässä lakisääteisen nuohouksen suorittaa alueen piirinuohooja. Piirinuohousalueilla noudatetaan pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistamia nuohoushintoja.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. 

Nuohoojan tulee antaa asiakkaalleen todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Mahdolliset tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksiköitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Nuohouksen määrävälit

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.