Nuohous

katto

Nuohousta suoritetaan, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi.

Rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan tulisijojen ja hormien nuohous. Omatoiminen piipun puhdistus ei vastaa nuohoojatutkinnon omaavan nuohoojan tekemää nuohousta.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella on piirinuohousjärjestelmä kaikissa kunnissa Asikkalaa lukuun ottamatta. Piirinuohousjärjestelmässä lakisääteisen nuohouksen suorittaa alueen piirinuohooja. Asikkalassa on nuohouksessa vapaa kilpailu. Asukkaan omatoiminen hormien ja tulisijojen puhdistus ei korvaa ammattitaitoisen nuohoojan suorittamaan lakisääteistä nuohousta. 

Pelastuslaitos valvoo nuohousta alueellaan.

 

Nuohousvelvoite

Vuosittain nuohotaan käytössä olevat:

  • puulla, pelletillä tms. kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai öljyllä toimiva tulisija hormeineen
  • ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajanasunnon tulisijat ja hormit
  • muun kuin yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon (vuokramökit yms.) tulisijat ja hormit.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan käytössä olevat:

  • yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Muut nuohoukset:

  • Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.
  • Nokipalon jälkeen on tulisija ja savuhormi aina nuohottava ja tarkastettava.
  • Pelastusviranomainen voi määrätä nuohouksen paloturvallisuussyistä.

 

Nuohouksen muutokset 

Tasavallan presidentti vahvisti nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset 5. joulukuuta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun nykyisin se on järjestetty siten vain osassa maata. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Sisäministeriö asettaa seurantaryhmän, jonne kutsutaan nuohousalan ja kiinteistöalan toimijat sekä keskeiset viranomaiset. Seurantaryhmän tehtävänä on arvioida ja tuottaa tietoa muutosten toteutumisesta ja vaikutuksista. Tietoja käytetään tukemaan muun muassa yhteistä viestintää.

 Lisätietoja: http://intermin.fi/nuohous.