Nuohous

katto

Nuohousta suoritetaan, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi.

Rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan tulisijojen ja hormien nuohous. Omatoiminen piipun puhdistus ei vastaa nuohoojatutkinnon omaavan nuohoojan tekemää nuohousta.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella on piirinuohousjärjestelmä kaikissa kunnissa Asikkalaa lukuun ottamatta. Piirinuohousjärjestelmässä lakisääteisen nuohouksen suorittaa alueen piirinuohooja. Asikkalassa on nuohouksessa vapaa kilpailu. Asukkaan omatoiminen hormien ja tulisijojen puhdistus ei korvaa ammattitaitoisen nuohoojan suorittamaan lakisääteistä nuohousta. 

Pelastuslaitos valvoo nuohousta alueellaan.

 

Nuohousvelvoite

Vuosittain nuohotaan käytössä olevat:

  • puulla, pelletillä tms. kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai öljyllä toimiva tulisija hormeineen
  • ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajanasunnon tulisijat ja hormit
  • muun kuin yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon (vuokramökit yms.) tulisijat ja hormit.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan käytössä olevat:

  • yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Muut nuohoukset:

  • Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.
  • Nokipalon jälkeen on tulisija ja savuhormi aina nuohottava ja tarkastettava.
  • Pelastusviranomainen voi määrätä nuohouksen paloturvallisuussyistä.

 

Nuohouksen muutokset 

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esityksen mukaan alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaisi nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan nuohoojalta.

Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin vähentää kuntien tehtäviä, keventää sääntelyä ja parantaa yritystoiminnan edellytyksiä. Uuden lain oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta, mutta aikataulu on siirtynyt ja nyt tavoitteena on saada uudistus voimaan vuoden 2019 alusta lähtien. Lisätietoja: http://intermin.fi/nuohous.