Asumisturvallisuushankkeet

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä 2016 - 2019

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä -hanke on Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Etelä-Savon pelastuslaitosten yhteishanke asumisturvallisuuden parantamiseksi.

Rahoitus hankkeelle muodostuu Maaseudun kehittämisrahaston Leader-tuesta 80%, rahoitus Päijänne-Leader ry, Veej’jakaja ry, RaJuPuSu ry, Linnaseutu ry, EMO ry Leader-ryhmien kautta, sekä pelastuslaitosten osuudesta.

Hankeen toiminta-alueena on  

  • Päijät-Hämeen kunnat 
    • Asikkala, Heinola, Hartola, Padasjoki ja Sysmä, 
  • Etelä-Savon kunnat
    • Pertunmaa, Joroinen, Juva, Rantasalmi, Sulkava, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki, Puumala ja Mikkeli lukuunottamatta Mikkelin kaupunkialueita 
  • Kanta-Hämeen kunnat
    •  Hattula, Hausjärvi, Janakkala, Loppi sekä Hämeenlinnan ja Riihimäen maaseutualueet

 

Tavoitteet ja toiminta

Tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden kokonaisturvallisuutta eri tilanteissa.  Kylien turvallisuussuunnitelmatyöllä vahvistetaan asukkaiden yhteisöllisyyttä sekä tuodaan kylien turvallisuusongelmat näkyviksi parannusehdotuksineen. 

Turvallisuussuunnitelmaa tehdessä pohditaan yhdessä kyläläisten kanssa turvallisuutta kylän ja sen asukkaiden kannalta, etsien ratkaisuja turvallisuuden parantamiseen. Ratkaisuna voi olla kylän fyysisen ympäristön kohentaminen, vaikka risteysalueita raivaamalla tai sosiaalista turvattomuutta aiheuttavan yksinäisyyden helpottamista ystävätoiminnan tai muun vapaaehtoistoiminnan kautta. Osa turvallisuutta kohentavista toimista tehdään heti hankkeen aikana talkoilla. Kylän turvallisuussuunnitelma esitetään koostetussa, helposti luettavissa olevassa muodossa, jota on helppo käyttää ELY:n tai kunnan virkamiesten ja päättäjien kanssa asioidessa.

Kylillä koulutetaan asumisturvallisuuskartoituksia tekeviä henkilöitä jotka kartoittavat ikääntyneiden asukkaiden kotien turvallisuusongelmia ja koittavat ratkaista niitä yhdessä asukkaiden kanssa.

Hankkeessa toimitaan kylillä toimivien järjestöjen kanssa. Näin sitoutetaan kyläläiset omaan kylään ja sen turvallisuudesta huolehtimiseen. Hankkeessa tehdään yhdessä kylistä turvallisimpia asuinpaikkoja ikään katsomatta, ottaen kaikki kyläläiset ja kylän yhdistykset ja koulut mukaan turvallisuustyöhön. Opastuksessa huomioidaan niin asukkaiden fyysinen turvallisuus, turvallisuuden tunne ja sosiaalinen turvallisuus kuin asuinympäristön ja kylän alueen turvallisuus.

Asukkaiden varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin parannetaan koulutuksen ja harjoittelun avulla. Kyläläisten tutustuessa toisiinsa ja muiden taitoihin, kynnys pyytää ja tarjota apua laskee, helpottaen eri elämäntilanteissa olevien kyläläisten kotona asumista. Häiriötilanteisiin kuuluvat niin sähkökatkot, vesiongelmat kuin tietoliikenneongelmatkin. 

Yhteistyötä pelastuslaitosten ja kylien välillä lisätään luomalla turvallisuusyhteyshenkilöjärjestelmä. Järjestelmää hyödynnetään myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa kylien kanssa. 

Hanke toimii yhteistyössä laajasti muiden alueen toimijoiden ja alueella toimivien hankkeiden kanssa edistäen turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, yhteistyötä mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön vetämän Kyläturvallisuushankkeen kanssa tehdään ja päivitetään http://www.kyläturvallisuus.fi sivustolle hankkeen aikana tuotettu materiaali vapaasti käytettäväksi.

Hanke edistää osaltaan sisäisen turvallisuuden ohjelmaa parantaen maaseutualueiden turvallisuutta toteuttaen ja jalkauttaen alueellisia turvallisuussuunnitelmia.

Hankkeen kuulumisia voi seurata myös Facebookin kautta osoitteesta www.facebook.com/Erehdykset.ja.unohdukset.salliva.koti/.

Lisätietoa

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä-hanke

Kristiina Mattila-Nousiainen
Projektipäällikkö
0440 773 697

kristiina.mattila-nousiainen@phpela.fi

Heinolan pelastusasema
Yhdyskatu 1
18150 Heinola