Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoito-osastolla julistetaan haettavaksi

ENSIHOITOESIMIEHEN VIRKA

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on Ensihoitoasetuksen (585/2017) 8 § kohdan 3 a mukainen kelpoisuus, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§:n mukainen laillistus ja voimassa oleva Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskuksen myöntämä hoitotason hoitovelvoite. Valitulla tulee olla vähintään BC1-luokan ajokortti.

Eduksi katsotaan kokemuksen esimiestyöstä sekä esimiestyöstä suoritetut opinnot. Edellytämme vähintään kahden vuoden kokemusta hoitotason ensihoitajan tehtävistä sekä hyvää Päijät-Hämeen ensihoitojärjestelmän tuntemusta. Odotamme sinulta ensihoitoesimiehenä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, asiakaspalvelutaitoa, paineensietokykyä sekä kykyä hallita nopeasti muuttuvia tilanteita. Etsimämme ensihoitoesimies on tiimipelaaja ja esimerkki koko työyhteisölle. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Lisäksi edellytämme ajan tasalla olevaa lääkeosaamista (LOVe).

Työssäkäyntialueena ensihoidon työtehtävissä on koko Phhyky:n ensihoitopalvelun alue.

Palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika on neljä kuukautta.

Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa:

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24
15100 Lahti

Kuoreen tunnus ”ensihoitoesimiehen virka”
Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, ellei ole jo aikaisemmin käynyt laitoksemme työterveystarkastuksessa.

Turvallisuusselvitys
Valitulta edellytetään suostumusta mahdollisen turvallisuusselvityksen tekemiseen ja huumetestauksen tekemiseen.

Hakuaika on 16.1.2019 klo 15.00 mennessä

Lisätietoja
ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola p. 0440 773 221.

Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse

Lahti 2.1.2019
pelastusjohtaja Jari Hyvärinen