Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoito-osastolla on haettavana

ENSIHOITAJAN VIRKA 

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (585/2017) 8 § 3a kohdan mukainen hoitotason ensihoitajan kelpoisuus sekä voimassa oleva PHHYKY:n hoitotason hoitovelvoite. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään BC1-luokan ajo-oikeutta.

Eduksi katsotaan vähintään vuoden työkokemus hoitotason ensihoitajan tehtävistä sekä Päijät-Hämeen ensihoitojärjestelmän tuntemus. Arvostamme hyvää fyysistä kuntoa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista osallistumista työyhteisön kehittämiseen. 

Työssäkäyntialueena ensihoidon työtehtävissä on koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ensihoitopalvelun alue.

Palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Työaika on toistaiseksi poikkeusluvan mukainen vuorokausirytmi, jota tehdään 24 tunnin työvuoroissa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä vaaditaan myös tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Lisäksi edellytämme ajan tasalla olevaa LOVe-lääkeosaamista. Valitulta pyydetään myös suostumus suppean turvallisuusselvityksen ja huumetestauksen tekemiseen. 

Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset 
Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24
15100 Lahti

Kuoreen tunnus ”ensihoitajan virka”. Hakemuksiin on liitettävä CV. Haastattelujen yhteydessä tarkastamme alkuperäiset todistukset.

Lisätietoja EPP Jenni Eskola 0440 773 221

Hakuaika on 12.3.2019 klo 15.00 mennessä

Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse

Lahti 26.2.2019
Jenni Eskola
ensihoidon palvelupäällikkö