Ensihoito-osastolla julistetaan haettavaksi ensihoidon palvelupäällikön virka 1.1.2019 alkaen. Ensihoidon palvelupäällikkö johtaa ensihoidon osastoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Lisäksi valittavalta henkilöltä vaaditaan voimassa olevat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hoitotason hoitovelvoitteet ja vähintään BC1-luokan ajokortti.

Eduksi luetaan kokemus esimiestyöstä ja sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta sekä Päijät-Hämeen ensihoitojärjestelmän tuntemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa johtamisosaamista ja valmiuksia itsenäiseen työhön. 

Arvostamme myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä.

Palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Työaika Säännöllinen työaika on KVTES III luku 8 §:n mukainen toimistotyöaika.

Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24
15100 Lahti

Hakuaika 21.11.2018 klo 15.00 mennessä.
Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, ellei ole jo aikaisemmin käynyt laitoksemme työterveystarkastuksessa sekä suostumus huumetestaukseen.

Turvallisuusselvitys
Valitulta edellytetään suostumusta mahdollisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Kirjekuoreen merkintä
"Hakemus ensihoidon palvelupäällikön virkaan"

Lisätietoja
Vs ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola p. 0440-773 221

 

Lahti 6.11.2018
Hallintopäällikkö
Merja Saasmo