Toukokuu 2018 on ollut lämmin ja kuiva, toukokuun kaikkien aikojen hellepäiväennätys on rikottu tänä vuonna. Lämpö ja kuivuus ovat aiheuttaneet sen, että metsä ja muu maasto ovat erittäin kuivaa ja tulenarkaa. Lisänä useina päivinä on ollut ja on kova tuuli.

Päijät-Hämeessä on ollut voimassa Ilmatieteenlaitoksen metsäpalovaroitus 12.5.2018 klo 21.00 alkaen, (Ilmanet analyysiarkisto), joten metsä ja muu maasto ovat usean viikon jälkeen erittäin kuivaa ja tulenarkaa.

Metsäpalovaroitus ennustetaan pysyvän voimassa vielä yli viikon eteenpäin.

Päätös

Päijät-Hämeen pelastuslaitos kieltää pelastuspäällikön viranhaltijapäätöksellä §13 30.5.2018 avotulen tekemisen alueellaan 30.5 – 13.6.2018. (Pelastuslaki 379/2011, 6 §).

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta.

Kielto koskee kaikkea avotulen tekoa, myös ennalta sovitut kulotukset ovat tänä ajanjaksona kielletty. Pelastuslain §106 mukaisesti avotulentekokiellon rikkominen on rangaistava pelastusrikkomus.

Jos metsäpalovaroitusjakso päättyy ennen sitä, tämä päätös kumotaan erikseen.

Lisätietoja

Virka-aikana pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio, 0440-773200

Voimassa olevan avotulentekokiellon aikana pelastuslaitos järjestää alkusammutuskoulutuksia normaalikäytännön mukaisesti. Alkusammutuskoulutuksen järjestelyissä huomioidaan kuivuudesta aiheutuvat erilliset turvallisuusjärjestelyt.