Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen riskienhallintaosastolla julistetaan haettavaksi
palotarkastajan virka 1.1.2021 alkaen.

Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue.

Tehtävän kuvaus

Palotarkastajana pääset tekemään monipuolista onnettomuuksien ehkäisytyötä. Keskeisiä toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. tarkastus- ja valvontatehtävät, turvallisuusviestintä sekä rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta. Viran ensisijainen toimipaikka tulee olemaan Paavolan pelastusasema Lahdessa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opistotasoista rakennustekniikan tutkintoa ja B–luokan ajokorttia. Tehtävien hoito edellyttää lisäksi monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan aiempi kokemus pelastustoimen valvontatehtävistä, turvallisuusviestinnästä ja rakentamisen ohjauksesta.

Palkka 3064,74 e/kk.

Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella määräytyvää määrävuosilisää enintään 8 % ja vuoden työsuhteen jälkeen henkilökohtaista lisää enintään 9 %.

Työaika
Säännöllinen työaika on KVTES III luku 7 §:n mukainen yleistyöaika.
Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24 ,15100 Lahti tai sähköpostilla jari.hyvarinen@phpela.fi.

Hakuaika 27.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo (CV). Oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan virkakelpoisuudesta pyydetään esittämään haastattelussa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulta edellytetään luotettavuutta ja valitulta edellytetään suostumista perusmuotoisen turvallisuusselvityksen laadintaan sekä huumetestaukseen.

Kirjekuoreen tai sähköpostiin merkintä: Hakemus palotarkastajan virkaan´

Lisätietoja
Paloinsinööri Tapio Aaltonen p. 0440 773 193
Paloinsinööri Raila Viljamaa p. 0440 773 223