Tukes: Vanha palovaroitin ei toimi luotettavasti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti ikääntyneiden palovaroittimien äänenvoimakkuutta ja erityisesti optisten palovaroittimien savuherkkyyttä. Tulosten perusteella vanhat palovaroittimet eivät enää toimi luotettavasti, vaan niiden savuherkkyys ja äänenvoimakkuus voivat heiketä ajan myötä.  Palovaroittimen toimintakyky tulee testata säännöllisesti ja varoitin on hyvä vaihtaa uuteen 5-10 vuoden välein.  Tukes testasi vuoden 2020 alussa 94 palovaroitinta, jotka olivat...

Ravintoloiden palotarkastuskierroksella havaittiin turvallisuuspuutteita

Päijät-Hämeen pelastuslaitos suoritti yhteistyössä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa ravintoloiden valvontaa 25.-26.9.2020. Pelastusviranomainen keskittyi valvonnassaan tarkastamaan poistumisreittien esteettömyyttä, poistumisopasteiden näkyvyyttä, alkusammutuskaluston kunnossapitoa sekä pelastussuunnitelman sisältöä. Kaikkiaan tarkastus suoritettiin 19 ravintolaan, joista vain neljä ravintolaa selvisi ilman korjausmääräyksiä. Vaarallisten kemikaalien, yleensä nestekaasun, varastointi...

Muista huolehtia nuohouksesta

Asuinrakennukset on nuohottava kerran vuodessa. Kuva: Raila Viljamaa/Phpela Piirinuohousjärjestelmä päättyi, ja sen myötä nuohous ja sen hinnat vapautuivat heinäkuussa 2019. Nuohousvelvoite on kuitenkin edelleen olemassa. Rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että nuohous suoritetaan säädetyin välein. Asuinrakennukset on nuohottava vähintään kerran vuodessa, kesämökit kolmen vuoden välein. Pelastusviranomainen valvoo nuohousvelvoitteen toteutumista mm. palotarkastusten...

Pelastuslaitoksen puhelinliikenteen häiriöt korjattu

Pelastuslaitoksen puhelinliittymissä on ollut vaihdejärjestelämän päivityksestä johtuen häiriöitä. Puhelut ovat joissain tapauksissa ohjautuneet väärille henkilöille, ja palvelunumeroihin ei välttämättä ole tästä johtuen vastattu. Ongelmat puhelinliittymissä on nyt korjattu, ja puhelut yhdistyvät jälleen normaalisti.

Puutarhajätteen polttamiseen muutoksia

Päijät-Hämeen jätelautakunta on muuttanut jätehuoltomääräyksiä. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2020. Pelastuslaitoksen näkökulmasta oleellinen muutos on tulkinnassa puutarhajätteen poltosta. Uudet jätehuoltomääräykset kieltävät puutarhajätteen hävittämisen polttamalla sekä taajamissa että haja-asutusalueella. Kuivia oksia ja risuja saa kuitenkin käyttää esimerkiksi nuotion tai grillin polttoaineena, kun tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen vaan esimerkiksi makkaroiden paisto....

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2021-2024 on hyväksytty

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on hyväksynyt Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen vuosille 2021-2024 kokouksessaan 15.6.2020.  Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat, arvioitu niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöksessä on myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen valmistelussa on kuultu alueen kuntia. Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa...

Tukes: Grillaa turvallisesti kaasulla

Juhannuksena grillaillaan perinteisesti mökeillä ja kotipihoilla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa kaasugrillin turvallisesta käytöstä. Rasvapalon välttämiseksi kaasugrilli kannattaa puhdistaa huolella ennen käyttöönottoa. Myös liitosten tiiviys on hyvä tarkistaa, jotta kaasu ei pääse vuotamaan. Nestekaasun käyttö vaatii erityistä huolellisuutta, sillä se on erittäin helposti palamaan syttyvä polttoaine.  Vuotava kaasu voi syttyessään aiheuttaa rajun tulipalon tai...

Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi Sysmässä mökkeilevän Mika Lehdon ihmisen pelastamisesta

Mika Lehto pelasti esimerkillisellä toiminnallaan 6. toukokuuta veneestä pudonneen miehen hengen Päijänteellä Sysmässä. Avunhuutoihin herännyt Lehto toimi nopeasti ja määrätietoisesti. Ilman Mika Lehdon nopeaa toimintaa veteen joutunut olisi menehtynyt. Kuva: Salla Virta ”Kiitän pelastuslaitoksen puolesta Mika Lehtoa ansiokkaasta hengenpelastuksesta, ja pelastusjohtajan valtuuttamana luovutan teille Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen religraafin ja kunniakirjan ansiokkaasta toiminnasta”,...

Sisäministeriö: Nuohousta ei voi siirtää kovin pitkään

Sisäministeriön tiedote 14.5.2020 Rakennusten nuohous virusepidemian pitkittyessä Koronavirusepidemian pitkittyminen vaikuttaa rakennusten tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tilaamiseen ja toteuttamiseen. Sisäministeriö suositti 31.3.2020 siirtämään muun kuin välttämättömän nuohouksen myöhempään ajankohtaan koronavirustilanteen aikana. Rakennusten nuohouksia ei kuitenkaan voi siirtää määräämättömäksi ajaksi tai jättää kokonaan tekemättä. Tämän hetkisten tietojen perusteella...

Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle uusi sähköautojen sammutusmenetelmä

Auto sammutetaan ennen lavalle nostoa. Vesitiivis siirtolava varmistaa, ettei sähköauto syty uudelleen. Kuva: Marko Nieminen Sähköautot ovat akustonsa vuoksi hankalia sammuttaa ja syttyvät helposti uudelleen. Vesitiivis siirtolava helpottaa sammuttamista. Apua voidaan tarvittaessa antaa myös naapurimaakuntiin. Sähköautojen yleistyttyä myös sähköautopalot ovat mahdollisia. Sähköauton merkittävin tulipaloriski on auton akusto. Paloon johtava akun vioittuminen johtuu lähes aina ulkoisesta syystä,...