Toiminnassamme on muutoksia koronaviruksen ehkäisemiseksi. Kiireelliset pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan normaalisti.

Saat yhteyden pelastuslaitokseen puhelimitse, sähköpostitse tai chatilla:

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-15: 03 8773112
Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 9-11 ja 12-15: 0440 773 222
Hätänumero 112

Asumisturvallisuushankkeet

Asuinrakennusten tulipalot aiheuttavat vuosittain merkittäviä omaisuus- ja henkilövahinkoja huolimatta siitä, että rakentamista säädellään ja valvotaan myös paloturvallisuuden osalta. Oikealla suunnittelulla ja rakentamisvaiheessa tehdyillä ratkaisulla on merkittävä vaikutus turvallisen asuinympäristön luomisessa.

Päivittäisessä toiminnassa paloturvallisuus on ennakointia ja pieniä tekoja, jotka kannattaa ottaa tavaksi.

  • Hanki kotiisi riittävä määrä palovaroittimia ja pidä ne toimintakunnossa
  • Suunnittele poistumistiet huolella
  • Varusta kotisi alkusammutusvälineillä ja opettele käyttämään niitä

Tutustu turvalliseen asumiseen opastaviin videoihin 24 aiheen kautta. Videot on toteutettu TUAS – Turvallisen Rakentamisen ja Asumisen Edistämisen hankkeessa.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen erityispiirteet huomioiden. Mikäli kiinteistöön kuluu useampia rakennuksia, on harkittava, tarvitaanko rakennuksiin erilaisia pelastussuunnitelmia. Vastuu pelastussuunnittelusta on asuinkiinteistön hallituksella.