Kaksipalstainen alisivu

Asuinrakennusten tulipalot aiheuttavat vuosittain merkittäviä omaisuus- ja henkilövahinkoja huolimatta siitä, että rakentamista säädellään ja valvotaan myös paloturvallisuuden osalta. Oikealla suunnittelulla ja rakentamisvaiheessa tehdyillä ratkaisulla on merkittävä vaikutus turvallisen asuinympäristön luomisessa.

Päivittäisessä toiminnassa paloturvallisuus on ennakointia ja pieniä tekoja, jotka kannattaa ottaa tavaksi.

Tämä rivi lisättiin nyt.

  • Hanki kotiisi riittävä määrä palovaroittimia ja pidä ne toimintakunnossa
  • Suunnittele poistumistiet huolella
  • Varusta kotisi alkusammutusvälineillä ja opettele käyttämään niitä

Tutustu turvalliseen asumiseen opastaviin videoihin 24 aiheen kautta. Videot on toteutettu TUAS – Turvallisen Rakentamisen ja Asumisen Edistämisen hankkeessa.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen erityispiirteet huomioiden. Mikäli kiinteistöön kuluu useampia rakennuksia, on harkittava, tarvitaanko rakennuksiin erilaisia pelastussuunnitelmia. Vastuu pelastussuunnittelusta on asuinkiinteistön hallituksella.

Pelastussuunnitelman tehtävänä on kehittää riskien tunnistamistatapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyävarautumista onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimiseen. Pelastussuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Avun saapuminen voi onnettomuustilanteissa kestää pitkäänkin, joten taloyhtiössä on osattava toimia tehokkaasti ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.