SM: Kansalaiset kokevat Suomen turvalliseksi

Sisäministeriö kertoo tiedotteessaan, että suurin osa suomalaisista pitää Suomea turvallisena maana. Ihmisten huolet ja pelot jakaantuvat sekä yhteiskunnallisiin että henkilökohtaisiin turvattomuutta tuottaviin asioihin. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös se,...

Sisäministeriö: Pelastuslain uudistamistarpeita selvitetään

Sisäministeriö tiedottaa: Sisäministeriö on asettanut esiselvityshankkeen pelastuslain uudistamistarpeista. Tarkoituksena on selvittää ja arvioida pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeet, jotka johtuvat muun muassa maakunnallisen pelastustoimen perustamisesta....